Vyhlášky MF SR uverejnené v Zbierke zákonov SR

Dňa 30. decembra 2020 boli uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky.

VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 445/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2021 a § 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2021.
Úplné znenie vyhlášky si môžete stiahnuť tu.

VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Úplné znenie vyhlášky si môžete stiahnuť tu.

Späť na hlavnú stránku