Vládna novela posunutá do druhého čítania

10. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky pokračovala v stredu 19. októbra 2016 v rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255).

Po vystúpeniach jednotlivých poslancov a pána ministra v predchádzajúcich dňoch, ktorými uzavreli rozpravu o vládnom návrhu zákona v prvom čítaní, bolo rokovanie o 22. bode programu v piatok 14. októbra 2016 prerušené.

V stredu 19. októbra 2016 rokovanie o bode 22 pokračovalo hlasovaním. Spravodajca uviedol hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a požiadal predsedajúceho o hlasovanie, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.

Hlasovania vedeného pod č. 84 sa zúčastnilo 143 poslancov. Za hlasovalo 108 prítomných, proti bolo 19 a hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. Výsledok hlasovania: Návrh prešiel.

Nasledovalo hlasovanie pod č. 85 o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.

Viac informácií o hlasovaní nájdete v nasledujúcom odkaze

Späť na hlavnú stránku