Slovenské mestá a obce sa zapoja do boja proti nelegálnemu hazardu

Úrad pre reguláciu hazardných hier spolu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) budú spoločne informovať majiteľov pohostinstiev na celom Slovensku o nelegálnom prevádzkovaní hazardných hier (prevádzkovaní hazardných hier bez platnej licencie) a najmä o dôsledkoch takéhoto prevádzkovania.

Majiteľom pohostinstiev hrozia likvidačné pokuty v správnom konaní, ktoré si mnohí z nich neuvedomujú a aj napriek vykonaným dozorným akciám Úradu naďalej prevádzkujú tzv. kvízomaty. Cieľom šírenia osvety a informovanosti je snaha zabrániť nelegálnemu prevádzkovaniu a eliminácia zvýšenia počtu sankcionovaných subjektov.

Informácie o nelegálnom prevádzkovaní hazardných hier je možné zasielať priamo Úradu pre reguláciu hazardných hier a to formou e-mailu na podnety@urhh.sk.

Viac informácii si môžete prečítať tu.

Späť na hlavnú stránku