Na skok k našim susedom

Prinášame Vám niekoľko článkov odzrkadľujúcich situáciu v Rakúsku či Taliansku. Tzv. ,,čierny hazard“ zastaviť nevieme, môžeme ho však eliminovať. Skúsme sa poučiť z chýb, ktoré už urobili iní.

Viedeň: Napriek zákazu (alebo práve preto) je vo Viedni aktuálne v prevádzke 400 ilegálnych automatov

Kým v Dolnom Rakúsku politickí rojkovia znovu požadujú zákaz pre hazardné hry, VIEDEŇ dokazuje, ako zákaz prevádzkovania výherných prístrojov prebieha v praxi.
Webová platforma Spieler-Info.at sledovala viac ako 130 nelegálnych hracích automatov po dobu niekoľkých týždňov a ich prevádzkovateľov oznámila príslušnému policajnému riaditeľstvu vo Viedni ako aj finančnej polícií.
(pozri http://www.spieler-info.at/page/wien-liste-der-illegalen-gluecksspielgeraete).

Na rozdiel od Viedne (alebo Salzburgu / Tirolska a Vorarlbergu) je v Dolnom Rakúsku, kde je prevádzkovanie výherných automatov povolené, v prevádzke menej ako 100 nelegálnych zariadení.
(viď http://www.spieler-info.at/sites/default/files/documents/noe.pdf).

Tieto údaje ukazujú, že iba prísne regulovaný legálny hazard je účinný proti nelegálnemu hazardu so všetkými známymi negatívnymi dôsledkami pre spotrebiteľov (hráčov) a ich sociálne prostredie.
Len kontrolované hranie vytvára bezpečnosť a tiež pomáha znižovať závislosť na hazardných hrách
(pozri http://www.spieler-info.at/article/gutachten-bestaetigt-sinkende-spielsucht#node-3670).

Viac ako 270 ďalších ilegálnych výherných hracích prístrojov bolo nájdených v súčasnej dobe vo Viedni a tieto budú v blízkej dobe ohlásené na polícií.

Rovnako ako v „krajinách zákazu“ Salzburgu, Tirolsku a Vorarlbergu sa aj vo Viedni ukazuje, že úplný zákaz výherných hracích prístrojov spôsobuje presný opak. Aj v týchto troch provinciách rastie po dobu viac ako 35 rokov počet ilegálne prevádzkovaných výherných prístrojov ako informujú zoznamy Spieler-Info.at (pozri Salzburg, Tirolsko, Vorarlbersko).
Zdroj: http://www.spieler-info.at/article/wien-trotz-oder-wegen-verbot-spielen-aktuell-mehr-als-400-illegale-automaten

FPÖ: Je potrebné viac finančných policajtov na lokálne herne

FPÖ – Bundesrat Christoph Längle požaduje väčší počet finančných policajtov na boj proti ilegálnemu hazardu. Šestnásť zamestnancov na plný úväzok je na túto úlohu pre Vorarlberg príliš málo.

Koniec koncov sa počet trestných činov v tejto oblasti rapídne zvýšil, hovorí FPÖ – Bundesrat Christoph Längle. Situáciu tiež komplikuje skutočnosť, že v súvislosti s kontrolami zameranými na hazard sa čoraz častejšie odkrývajú ďalšie trestné činy, idúce ruka v ruke s drogovou kriminalitou, prostitúciou, podvodmi a vydieraním.

Längle: Posilnenie personálu je nevyhnutné

Medzi rokmi 2012 a 2015 bolo podaných 212 trestných oznámení a zabavených 385 prístrojov. Tento rok bolo podané už 23 trestné oznámenie a z prevádzky bolo stiahnutých 72 prístrojov. Čísla podľa Längla dokazujú, že v tejto oblasti je nutné konať. Stav personálu finančnej polície je preto potrebné nevyhnutne posilniť.

Diskusie o množstve herní

Práve v pondelok prebehla v Vorarlbergu diskusia o množstve herní resp. prevádzok prevádzkujúcich hazardné hry. V Vorarlbergu v súčasnosti existuje 161 takýchto prevádzok. Väčšina z nich sa nachádza medzi Bregenz a Bludenz, čo potvrdila odborná skupina hospodárskej komory pre zábavné podniky. Podľa Wolfganga Juriho, vedúceho odbornej skupiny, by sa malo bojovať proti nespočetným ilegálnym herniam a nie proti oficiálnym teda legálnym prevádzkovateľom.
SUPRO-vedoucí Andreas Prenn požadoval početnú hornú hranicu pre herne a zóny bez takýchto prevádzok (k tomu viď: http://vorarlberg.orf.at/news/stories/2796060/)

Zdroj: http://vorarlberg.orf.at/news/stories/2796923/

Nelegálny hazard: Ukončené vyšetrovanie – „Totem“

V stredu majú kvestor Lucio Carluccio a veliteľ finančnej polície Giulio Piller predložiť výsledky rozsiahlych vyšetrovaní v boji proti nelegálnemu hazardu tzv. „Totem“ – vyšetrovania (Totem= stavkový terminál)

V novembri 2013 boli kvestorský úrad Bolzano a finančná polícia Bolzano iniciátormi „Totem“ – vyšetrovaní. Už názov napovedá, že predmetom vyšetrovaní, sú takzvané „totemy“, ktoré možno nájsť aj v Južnom Tirolsku v rôznych baroch a trafikách. Zariadenie, s ktorými možno – aspoň na prvý pohľad – nabíjať svoju telefónnu kartu alebo surfovať na internete.

Prevádzkovatelia mohli manipulovať priebeh hry

Ale stroj môže byť použitý aj pre iné „aktivity“. Zákazníci mohli pomocou „totemov“ surfovať a hrať na početných ilegálnych internetových platformách, ktorých servre sú umiestnené v zahraničí a ktoré nie sú povolené podľa talianskeho štátu. Získané prostriedky boli príslušnými vlastníkmi strojov – nezdanené – vyplatené výhercom. K tomuto trestnému činu sa pripája ešte skutočnosť, že prevádzkovatelia mohli manipulovať priebeh hry.

1,5 milióna eur zisku

V priebehu niekoľkých rokov policajného vyšetrovania, ktoré pozostávali z odposluchov, domových prehliadok a zhabania vecí, bolo zažalovaných 46 ľudí, vrátane 21 prevádzkovateľov barov a 2 hráčov a 4 firiem, zadržaných bolo 19 „Totem“ – aparátov a 47.000 euro v hotovosti.

Vyšetrovania úradníkov ukázali, že operátori boli takto schopní získať v období od 1. januára 2010 do 31. marca 2014 až do 1,5 milióna EUR touto formou nelegálneho hazardu. Zásahom úradníkov bol preventívne zabavený nehnuteľný alebo hnuteľný majetok vo výške 1 milión EUR.

Prevencia mládeže je obzvlášť dôležitá

Počas vyšetrovania úradníci identifikovali vznik mafiánskych štruktúr – ilegálne prevádzkovanie on-line hazardných hier je totiž jednou z najväčších obchodných aktivít organizovaného zločinu.

Vyšetrovania prebiehajúce od roku 2013 boli, ako informovali úradníci na tlačovej konferencii v stredu, spočiatku trestne právnej povahy, ale v dôsledku zmenenej zákonnej situácie museli byť ďalej vedené ako správne delikty. Proti 2 výrobcom, 3 technikom a 16 prevádzkovateľom barov (všetci z provincie Bolzana) už boli vydané správne sankcie vo výške 800.000 eur.

Kontroly orgánov budú prebiehať aj naďalej, budú zabavené ďalšie „Totem“ – aparáty a uložené ďalšie zodpovedajúce pokuty.

Počas tlačovej konferencie bolo tiež zdôraznené to, že tieto opatrenie slúžia predovšetkým na prevenciu mládeže.

Zdroj: http://www.stol.it/Artikel/Chronik-im-Ueberblick/Lokal/Illegales-Gluecksspiel-Totem-Ermittlungen-abgeschlossen

Späť na hlavnú stránku