Primátor predloží poslancom pôvodné VZN

Primátor Nesrovnal sa vo štvrtok 02.03.2017 stretol s petičným výborom ohľadom postupu pri opakovanom predkladaní Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Petičný výbor poveril primátora aby predložil návrh VZN v rovnakej podobe ako po prvý krát.
Podľa vyjadrenia primátora: „Bola by škoda, aby sa celá takmer dvojročná práca petičného výboru a vôľa viac ako 130-tisíc Bratislavčanov zmarila kvôli jednému chýbajúcemu hlasu. Chcem, aby sme o tomto návrhu hlasovali opäť,“

Poslanci však majú možnosť počas rokovania podať pozmeňovacie návrhy, o ktorých sa potom bude hlasovať.

Zdroj: http://bratislava.sk/primator-predlozi-poslancom-povodne-vzn-o-zakaze-hazardu/d-11053291/p1=11049952

Späť na hlavnú stránku