Bratislavský primátor považuje hazard za spoločensky škodlivý fenomén a jeho intenzitu výskytu v hlavnom meste za neprijateľnú, a preto politicky loboval v prospech zmeny tohto zákona.

[Zdroj: teraz.sk; 29/11/2016]

čítajte viac