Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 6. mája 2020

ÚVZ SR vydal 5. mája 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 2. fáza, v zmysle ktorého sa s účinnosťou od 6. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia – prírodné a umelé kúpaliská, telovýchovno-športové zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku, fitness centrá, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru.

Úrad pre reguláciu hazardných hier zverejnil na svojej webovej stránke oznam k opatreniam súvisiacim s uvoľňovaním slovenskej ekonomiky v dôsledku koronakrízy.

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 5. mája 2020 si môžete prečítať tu.

Oznam zverejnený na webovej stránke ÚRHH nájdete tu.

Späť na hlavnú stránku