NR SR opätovne prerokovala a schválila zákon o hazardných hrách

V utorok 29. januára 2019 prebehlo v parlamente hlasovanie o zákone zo 4. decembra 2018 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1254).

Poslanci zákon opätovne schválili.

Priebeh hlasovania si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Späť na hlavnú stránku