Nové tlačivo - Všeobecné podanie pre HH

Finančná správa na svojom portáli zverejnila nové tlačivo Všeobecné podanie pre hazardné hry. FR SR tak upravilo spôsob predkladania údajov v zmysle §35 ods. 18 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a súčasne boli vypracované upravené postupy a návody k predkladaniu údajov prevádzkovateľmi HH, ktoré nájdete priamo na portáli FS v časti RÝCHLE ODKAZY/INFOSERVIS v záložke Hazardné hry: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/priklady-hazardne-hry.

Povinnosť predkladania údajov aj novou formou (nie cez Všeobecné podanie pre správu daní, tak ako doposiaľ) je stanovená po 26.7.2018. Spolu s novým tlačivom je na stránke www.financnasprava.sk zverejnené aj Poučenie k vypĺňaniu tlačiva a XSD schémy.

Späť na hlavnú stránku