Nová verzia RVO

Dňom 1.7.2019 bola nasadená nová verzia Registra vylúčených osôb. Podľa dostupných informácií zostali všetky funkcie zachované ako v predošlej verzii systému.

Späť na hlavnú stránku