Nitra – prevádzková doba bez zmeny

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre rokovali dňa 18. mája 2017 o Návrhu Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitra.

Poslanci však nakoniec Návrh na obmedzenie prevádzkovej doby stiahli na prepracovanie.

Späť na hlavnú stránku