Reagujú tak na Nesrovnalovo rozhodnutie opakovane predložiť bratislavským mestským poslancom na hlasovanie návrh o VZN o zákaze umiestnenia herní v Bratislave.

[Zdroj: teraz.sk; 13/3/2017]

čítajte viac