Návrh zákona o HH predložený NR SR

Vláda Slovenskej republiky dňa 26. septembra 2018 schválila návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vládny návrh zákona bol doručený do parlamentu dňa 28. septembra 2018 a mal by byť prerokovaný na najbližšej schôdzi NR SR.

Znenie návrhu predloženého parlamentu nájdete na tomto odkaze.

Späť na hlavnú stránku