Finančná správa – nelegálny hazard na internete

Od júla 2017 finančná správa kontroluje webové stránky poskytujúce hazardné hry.
V prípade, že prevádzkovatelia hazardných hier na internete nemajú platnú licenciu, finančná správa ich vyzve k ukončeniu činnosti. Ak tak neurobia v zákonnej lehote, budú zaradení do zoznamu zakázaných ponúk, ktorý bude prvý krát zverejnený a pravidelne aktualizovaný od 17. júla 2017.
Následne finančná správa požiada príslušný súd o vydanie príkazu na blokáciu webovej stránky a príkaz na blokáciu platieb na účet nelegálneho poskytovateľa internetového hazardu.
Pokuta za prevádzkovanie zakázaných ponúk siaha až do výšky 500.000 Eur.

Späť na hlavnú stránku