Druhé čítanie o novele zákona o hazardných hrách čaká na hlasovanie

V utorok  22. novembra 2016 začala 11. schôdza  Národnej rady Slovenskej republiky.  Už v prvý rokovací deň poslanci prerokovávali vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255).

Minister financií ako predkladateľ novely zákona v úvode predniesol pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesení jednotlivých výborov. Môžete si ich prečítať v Spoločnej správe kliknutím na priložený odkaz.

Do rozpravy sa prihlásili viacerí poslanci, ktorí predniesli pomerne veľký počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Jednalo sa o návrhy, ktoré neboli výbormi prijaté a preto odzneli v pléne. Jednotlivé pozmeňujúce návrhy poslancov si môžete prečítať v priloženom odkaze.

Rokovanie o vládnom návrhu pokračovalo aj 23. novembra 2016. Po vystúpeniach jednotlivých poslancov a ministra financií  bola rozprava v druhom čítaní ukončená.

Hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je naplánované na utorok 29. novembra o 11:00 hod.

Späť na hlavnú stránku