Bratislava - Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Poslanci mestského zastupiteľstva budú vo štvrtok 26. januára 2017 o 14:30 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca prerokovávať predloženú petíciu proti hazardu. Podľa informácií, ktoré verejne odzneli má petícia 98 118 platných podpisov.

Pozvánku na zasadnutie si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Materiál k bodu 2 programu si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Späť na hlavnú stránku