Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré Mesto

Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto mali v stredu 28. marca 2017 rokovať o Návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. …/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Nasledujúcim bodom programu mal byť s ním súvisiaci Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . .. ./2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb.

Poslanci však odložili rokovanie o vyššie spomenutých bodoch na apríl.

Späť na hlavnú stránku