Zákon o hazardných hrách publikovaný v Zbierke zákonov SR

V piatok 8. februára 2019 bol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019 okrem čl. II a IV až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2019.

Úplné znenie zákona si môžete stiahnuť tu.

Späť na hlavnú stránku