Vládny návrh zákona posunutý do II. čítania

Vo štvrtok 18. októbra 2018 pokračovali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v rokovaní 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Vládny návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1136) uviedol podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky.

Po vystúpeniach jednotlivých poslancov a pána ministra v rozprave k uvedenému návrhu zákona bolo rokovanie o tomto bode programu prerušené. V utorok 23. októbra 2018 rokovanie pokračovalo hlasovaním.

Prvé hlasovanie o návrhu poslankýň Remišovej a Verešovej vrátiť návrh zákona na dopracovanie neprešiel.

Následne spravodajca uviedol hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadal predsedajúceho o hlasovanie, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.

Hlasovania vedeného pod č. 144 sa zúčastnilo 146 poslancov. Za hlasovalo 102 prítomných, proti bolo 16 a hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. Výsledok hlasovania: Návrh prešiel.

Nasledovalo hlasovanie pod č. 145 o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.

Viac informácií o hlasovaní nájdete v tomto odkaze.

Späť na hlavnú stránku