Skrátené MPK k Vyhláške

Dňa 3. októbra 2019 vstúpila do medzirezortného pripomienkového konania v skrátenom konaní Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier.

Pripomienkové konanie končí 11. októbra 2019

Materiály súvisiace s Vyhláškou si môžete pozrieť tu.

Späť na hlavnú stránku