Program 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

Začiatok 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky je naplánovaný na 7. júla 2020 so začiatkom o 13:00 hod. Do programu je zaradených 32 bodov.

Prerokovanie návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 152) v prvom čítaní je naplánované ako 13. bod programu. Presný dátum a čas prerokovania návrhu nie je stanovený.

Celý program 9. schôdze NR SR si môžete pozrieť tu.

Späť na hlavnú stránku