Program 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

Začiatok 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky je naplánovaný na 11. októbra 2016 so začiatkom o 13:00 hod. Podľa harmonogramu schôdzí má NR SR zasadať do 28. októbra 2016. Do programu je zaradených 81 bodov.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255) sa v prvom čítaní prerokuje v stredu 12. októbra 2016. Zasadnutie parlamentu začína od 09:00 hod.
Vládny návrh zákona uvedie minister financií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 277) je v prvom čítaní naplánovaný ako 59. bod programu. Návrh zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov a spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.

Nasledujúcim 60. bodom programu 10. schôdze NR SR je Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána BUDAJA, Viery DUBAČOVEJ a Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 283).
V prvom čítaní návrh zákona uvedie poverený poslanec. Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Vzhľadom na bohatý program 10. schôdze NR SR je len veľmi ťažké odhadnúť dátum prerokovania 59. a 60. bodu programu.

Pozrite si celý program 10. schôdze NR SR

Späť na hlavnú stránku