Nová €100 a €200 eurová bankovka

Dňa 28. mája 2019 bude do obehu vydaná nová €100 a €200 eurová bankovka série Európa. Národná banka Slovenska (NBS) umožňuje dodávateľom na spracovanie bankoviek a na overovanie pravosti bankoviek, ale tiež bankám, pobočkám zahraničných bánk a spracovateľom peňazí otestovať svoje zariadenia s novými €100 a €200 bankovkami.

Od 18. septembra 2018 NBS s plánovanou emisiou novej €100 a €200 bankovky umožňuje:

a) zapožičať si nové €100 a €200 bankovky formou výpožičky so zábezpekou,
b) testovať zariadenia na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek v priestoroch NBS,
c) preskúšať nastavenie nového softvéru na €100 a €200 bankovky vo svojich zariadeniach podľa spoločných testovacích postupov Eurosystému v priestoroch NBS.

Pre zapožičanie nových bankoviek €100 a €200 platia rovnaké pravidlá, ako po minulé roky pri zapožičaní bankoviek €10, €20 a €50.
V prípade záujmu o zapožičanie, testovanie zariadení alebo záujmu o viac informácií treba kontaktovať pána Dušana Rojeka telefonicky (02/57872709) alebo mailom (dusan.rojek@nbs.sk) a dohodnúť termín testovania, prípadne požiadať o prípravu a zaslanie zmluvy o výpožičke so zábezpekou.

Viac informácií nájdete na www.ecb.eu v sekcii „The €uro“.

Späť na hlavnú stránku