Informácie k RVO na webovej stránke Ministerstva financií SR

Ministerstvo financií SR zriadilo k Registru vylúčených osôb (RVO) na svojej webovej stránke samostatnú sekciu, ktorá obsahuje informácie a dokumenty súvisiace s RVO a to:
– Usmernenie pre prevádzkovateľov hazardných hier k RVO,
– Oznam o dostupnosti Registra vylúčených osôb,
– Formulár pre žiadosť o samovylúčenie,
– Informácia k RVO
– Žiadosť dotknutej osoby o sprístupnenie údajov z RVO.

Uvedenú sekciu nájdete na hlavnej stránke Ministerstva financií SR v časti NEPREHLIADNITE alebo na tomto odkaze.

Späť na hlavnú stránku