Hazard na Slovensku v číslach

Vychádzajúc zo štatistiky prevádzkovania hazardných hier na Slovensku za rok 2017 stúpol záujem Slovákov o hazardné hry. Výška prijatých vkladov v roku 2017 dosahovala 3,457 miliárd eur. V porovnaní s rokom 2016 zaznamenávame zvýšenie o 4 milióny eur.

Naopak počet prevádzok a prevádzkovateľov za všetky druhy hazardných hier klesol. Rok 2017 zaznamenal pokles o 63 prevádzkovateľov a svoju činnosť ukončilo 3548 prevádzok.

Podľa štatistiky bolo na výhrach vyplatených 2,699 miliárd eur, v porovnaní s rokom 2016 je to o 20 miliónov eur viac. Do štátneho rozpočtu boli za rok 2017 odvedené priamo z prevádzkovania hazardných hier prostriedky vo výške 197 miliónov eur. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 12 miliónov eur.

Rastúce čísla štatistika zaznamenáva aj vo výške a počte uložených pokút. Za rok 2017 bolo úradmi uložených 210 pokút. V roku 2016 ich bolo 48. Výška pokút za rok 2017 predstavovala sumu 378.660 eur. V porovnaní s rokom 216 je to o 3,75 % viac.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: www.financnasprava.sk

Späť na hlavnú stránku