Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí s účinnosťou od 27. novembra 2020

ÚVZ SR vydal Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí s účinnosťou od 27. novembra 2020.

Celé znenie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva si môžete prečítať tu.

Späť na hlavnú stránku